HİZMET VE GİZLİLİKVE SÖZLEŞMESİ

Bandırma Kurye

HİZMET VE GİZLİLİKVE SÖZLEŞMESİ

KURYE HİZMETİ SÖZLEŞME

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız Bandırma Kurye Ve Dağıtım Hizmetleri (Bundan sonra “Bandırma Kurye” olarak anılacaktır) çağının gerektirdiği donanımsal ve yazılımsal gereksinimlerini en üst seviyede sağlayarak müşteri bilgi güvenliği ve gizliliği politikasını uygulamaktadır. Kısaca bahsedecek olursak; Web sitemizde (www.bandirmakurye.com), hizmetlerimiz hakkında bilgiler yer almakta ve bu hizmetlerimize ilişkin kullanıcılar,hizmet takibi ve bilgi güncelleme yapabilmektedir. Web sitemiz üzerinden girilen bilgiler diğer kullanıcılar tarafından görüntülenememektedir. Müşterilerimizin özel bilgileri sistem üzerinde tutulmamaktadır. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı hizmet alımına yönelik bilgiler ancak fiyat teklifi vermek amacıyla görüntülenmektedir. Bandırma Kurye, söz konusu kısıtlı bilgileri müşteri onayı olmadan ve yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs,kuruluş veya kurumla paylaşmayacaktır. Bandırma Kurye, destek hizmetler alması durumunda ilgili bilgilere ait gizlilik şartlarını destekçilerine sağlatacaktır. Bandırma Kurye, bilgi güvenliğini sağlamak için en güvenilir marka cihazlar kullanmakta, virüs yazılımlarını güncel tutmaktadır. Saygılarımızla, BANDIRMA KURYE

KURYE HİZMETİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
KURYE HİZMETİ ALAN KİŞİ/KURULUŞ
Telefon: ......... Faks: .........
Vergi Dairesi: Vergi Numarası:
(Buradan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır)
BANDIRMA KURYE VE DAĞITIM HİZMETLERi
Paşabayır Mah. Ordu Cad. No:82/A Bandırma - BALIKESİR
Telefon: 0 266 715 51 52
Vergi Dairesi: Bandırma Vergi Numarası: 2671264477
(Buradan sonra “Bandırma Kurye” olarak anılacaktır)
Sözleşmede, buradan sonra Müşteri ile Bandırma Kurye birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2. SÖZLEŞME KONUSU
İş bu sözleşme şartları dairesinde, Müşteri’nin ihtiyacı olan Balıkesir il sınırları içerisindeki oto kurye hizmetleri ile yine Müşteri’nin talep etmesi durumunda gün içerisinde koli, paket, ürün ve benzeri araç ile taşınamayacak büyüklükteki gönderilerini Araçlı Kurye ile Bandırma Kurye tarafından taşınmasıdır.
3. TAŞIMA ESASLARI
3.1. Bandırma Kurye hafta içi 08.30 ile 18.00 saatleri ile Cumartesi günleri 09.00-15.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri mesaimiz yoktur.
3.2. Müşteri, belirtilen saatler içerisinde talepte bulunarak mesai saatleri haricinde kurye gönderisi de yapabilir.
3.3. Müşteri taleplerini Bandırma Kurye’nin 0266 715 51 52 numaralı hattı veya www.bandirmakurye.com internet sitesinde online işlemler sayfası vasıtası ile de gerçekleştirebilecektir. Müşteri online işlemler sayfasından sipariş verebilmenin yanında almış olduğu hizmetlerin raporlarını görebilecek, teslim edilmemiş gönderilerini takip edebilecektir.
3.4. Müşteri nakit ve hamiline yazılı kıymetli evraklar, kanunen yasaklanmış ve izne tabi maddeler, mücevherat, etrafına zarar verici bozulabilir, kokan, parlayıcı, zehirli maddeleri Bandırma Kurye’ye taşıttıramaz.
3.5. Taşınan eşyanın yasal olmaması halinde her türlü cezai, hukuki, mali ve idari sorumluluk Müşteri’ye ait olup, bu konuda Bandırma Kurye’nin zarar görmesi halinde Müşteri Bandırma Kurye’nin maddi manevi bütün zararlarını tazmin edeceğini kabul eder.
3.6. Ağzı tam kapatılmamış, ambalajlama hatası veya gönderinin özelliği nedeniyle oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilerinde zararı dahil olmak üzere doğabilecek zarardan Müşteri sorumludur.
3.7. Müşteri göndereceği paket, zarf veya materyali taşımaya uygun şekilde ve yağışlı havalarda ıslanmayacak şekilde paketleyerek üzerine göndereceği açık adresi, teslim edilecek kişinin İsim Soyad ve telefon numarasını yazmalıdır.
3.8. Taraflar, işbu Sözleşme konusunun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın ve birbirlerinin önceden yazılı onayını almaksızın kendisinin, varsa iştiraklerinin ve bunların temsilcilerinin İşbu Sözleşme’nin ifası esnasında ve ifasıyla ilgili olarak edindiği/edineceği gizli bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın birbirleri ile ilgili edindiği ticari sırlar başta olmak üzere gizli bilgileri ilan etmeyeceğini, üçüncü kişilere herhangi bir biçimde açıklamayacağını veya üçüncü kişilerin erişimine izin vermeyeceğini, bunları büyük bir gizlilik içinde koruyacağını, yazılı veya görsel basında herhangi bir şekilde yayınlatmayacağını ve ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler
4. TAŞIMA SÜRELERİ, FİYATLAR, GÖNDERİ İPTALLERİ
4.1 Bandırma Kurye, Müşteri’ye www.bandırmakurye.com sitesi üzerindeki fiyatlar ve süreler dahilin de Kurye Hizmetlerini ve Arabalı Taşıma hizmetlerini verecektir.
4.2 Olağan üstü haller, mücbir sebepler ile yağmur, kar gibi araç kullanımın zorlaştığı hava koşullarında teslimat sürelerinde değişkenlik görülebilir.
4.3 Gönderilerin belirtilen süreler dahilinde teslim edilebilmesi için gönderilecek şeyin yukarıda taşıma esaslarında belirtilen şekilde hazırlandıktan sonra kurye siparişinin Bandırma Kurye’ye iletilmesi gerekmektedir.
4.4 Müşteri, Kurye siparişi verme saatinden itibaren kuryenin gönderi alımı için adrese yönlendirildiği ilk 10 dakika içerisinde yapacağı gönderiyi iptal etmek isterse kurye siparişi iptal ücreti yansıtılmaz. İlk 10 dakikadan sonraki kurye sipariş iptallerinde uğrama ücreti talep edilir.
4.5 Kurye gönderisi iptal ücreti, gönderi taşıma ücretinin % 50’si kadardır. 4.6 Kurye gönderisi müşteriden teslim alındıktan sonra kurye teslimat adresine hareket halinde iken iptal edilmek istenirse, kurye müşteriye dönüş yapacak ve gönderi ücreti kadar dönüş ücreti talep edilecektir.
5. SORUMLULUK
Motosikletlerle gerçekleştirilmekte olan taşıma işleri, oluşabilecek risklere karşı aşağıdaki kapsam dahilinde gerçekleştirilecek olup Müşteri başkaca tazmin talebinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.
5.1. Normal kurye hizmetinde taşıma ücreti tutarının beş katına kadar, Ekspres ve diğer kurye hizmetlerinde ise 500 TL'ye kadar zararlar taşıma sorumluluğu kapsamında karşılanır.
5.2. Daha yüksek kıymet ihtiva eden gönderiler sigortalı olarak taşıtılmaları durumunda taşıma sorumluluğu geçerli olmaktadır. Bu gönderiler VİP olarak taşınmaktadır.
5.3. Kırılacak, bozulacak, hasar görebilecek şekildeki ürünlerin Müşteri tarafından hasar görmeleri engellenecek şekilde paketlenerek kuryeye teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tür gönderiler Ekspres olarak taşınmaktadır.
5.6. Gıda ve şekli bozulabilecek özellikteki ürünler tazmin kapsamı dışındadır. 6. ÖDEME
6.1. Bandırma Kurye hizmet bedellerini Abone müşterileri için sözleşmede belirtilen periyotlarda faturalayacaktır. Peşin müşterileri için ise kurye gönderisi teslimi anında hemen faturalanacaktır.
6.2. Müşteri, Bandırma Kurye’nin keseceği faturaları Abone müşterimiz ise sözleşmede belirtilen vadesi içerisinde ödeyecektir. Peşin müşterilerimiz ise gönderi teslimi anında fatura karşılığı peşin olarak ödeyeceklerdir.
6.3. Müşteri tarafından gönderilen kurye emtiası bedeli teslim edilecek kişilerce ödenmesi gerekiyor ise, kurye hizmeti ve taşıma bedelinin, emtianın götürüldüğü yerden tahsil edilememesi halinde Müşteri bu bedeli ödemeyi kabul eder.
6.4. Alınan hizmetlere ait gönderilen faturaların web sitemiz üzerinden sanal pos vasıtası ile kredi kartı ile ödenmesi durumunda iptal ve iade yapılmamaktadır.
7. DİĞER HUSUSLAR
7.1. Bu sözleşme şartları kurye hizmeti siparişi ile başlar ve kurye hizmeti teslimi ile son bulur.
7.2. Kurye gönderimini yapan müşteri bu şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
7.3. İş bu sözleşmenin tatbikinden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Bandırma Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme 7 (Yedi) maddeden ibaret olup sözleşme şartları Taraflarca kabul edilmiştir.